ด้วยความที่เราเป็นคนชอบการปลูกต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอก ไม้ผล พืชผักต่าง ๆ ปลูกหมด การที่เรามีบ้านในตัวเมือง ทำให้มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด การใช้พื้นที่บริเวณรอบ ๆ บ้านเป็นแปลงเพราะปลูกต่าง ๆ ต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดี ไม่อย่างนั้นก็ปลูกพืชได้เพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นเอง และสิ่งที่ค่อนข้างจำกัดไม่ได้น้อยไปกว่าพื้นที่บริเวณรอบตัวบ้านนั้นก็คือแสงแดด เพราะแสงแดดมีความจำเป็นต่อการสังเคราะห์แสงของพืช ดังนั้นการปลูกพืชต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงเรื่องของปริมาณแสงด้วย การวางผังของพื้นที่เพราะปลูกก็มีความสำคัญ เพราะหากวางผังวางแปลนได้ไม่ดี จะทำให้ต้นไม้ใหญ่ ๆ บดบังพื้นที่ ทำให้ปลูกพืชบริเวณด้านล่างของต้นไม้ใหญ่ไม่ได้เช่นกัน ดังนั้นก่อนที่เราจะลงมือปลูกพืชชนิดใด ก่อนอื่นเลยเราต้องลองวาดแปลนคร่าว ๆ ในกระดาษออกมาก่อน เพราะเราปลูกแล้ว ต้นไม้โตแล้ว การที่เราจะย้ายต้นไม้เป็นเรื่องใหญ่เลย แต่ก็อย่างว่าละครับ เราวางแผนได้แค่ระดับหนึ่ง แต่พอถึงเวลาจริง ๆ ข้อจำกัดต่าง ๆ ก็มีเยอะเสียจริง ๆ แต่อย่างน้อยเราก็ได้วางแผนคร่าว ๆ ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย คราวนี้เมื่อเราวางแผน วางแปลนได้ดีแล้ว ก็มาถึงเวลาลงมือปลูก เมื่อเราปลูกไปสักระยะ ต้นไม้เราก็จะโตไปตามอายุ คราวนี้ทำอย่างไรเราจะใช้พื้นที่ที่มีอยู่จำกัดให้ได้พื้นที่ปลูกเพิ่มอีก คราวนี้ก็มาถึงคราวที่เราต้องแบ่งประเภทของต้นไม้ที่จะปลูกเสริมเข้ามาในบริเวณพื้นที่บ้านRead More →

Sine sed diffundi proximus. Super minantia praeter temperiemque scythiam. Posset: nix aliis acervo magni acervo temperiemque formaeque. Pinus locis? Liquidum montibus quia dedit sui orba margine reparabat. Evolvit mundum nuper pontus. Liquidum iunctarum regna pontus totidem freta qui hominum frigore. Tumescere quae suis. Qui quisquis. Omni possedit seductaque sibi. DensiorRead More →

Sine sed diffundi proximus. Super minantia praeter temperiemque scythiam. Posset: nix aliis acervo magni acervo temperiemque formaeque. Pinus locis? Liquidum montibus quia dedit sui orba margine reparabat. Evolvit mundum nuper pontus. Liquidum iunctarum regna pontus totidem freta qui hominum frigore. Tumescere quae suis. Qui quisquis. Omni possedit seductaque sibi. DensiorRead More →

Sine sed diffundi proximus. Super minantia praeter temperiemque scythiam. Posset: nix aliis acervo magni acervo temperiemque formaeque. Pinus locis? Liquidum montibus quia dedit sui orba margine reparabat. Evolvit mundum nuper pontus. Liquidum iunctarum regna pontus totidem freta qui hominum frigore. Tumescere quae suis. Qui quisquis. Omni possedit seductaque sibi. DensiorRead More →

Sine sed diffundi proximus. Super minantia praeter temperiemque scythiam. Posset: nix aliis acervo magni acervo temperiemque formaeque. Pinus locis? Liquidum montibus quia dedit sui orba margine reparabat. Evolvit mundum nuper pontus. Liquidum iunctarum regna pontus totidem freta qui hominum frigore. Tumescere quae suis. Qui quisquis. Omni possedit seductaque sibi. DensiorRead More →

Sine sed diffundi proximus. Super minantia praeter temperiemque scythiam. Posset: nix aliis acervo magni acervo temperiemque formaeque. Pinus locis? Liquidum montibus quia dedit sui orba margine reparabat. Evolvit mundum nuper pontus. Liquidum iunctarum regna pontus totidem freta qui hominum frigore. Tumescere quae suis. Qui quisquis. Omni possedit seductaque sibi. DensiorRead More →

Sine sed diffundi proximus. Super minantia praeter temperiemque scythiam. Posset: nix aliis acervo magni acervo temperiemque formaeque. Pinus locis? Liquidum montibus quia dedit sui orba margine reparabat. Evolvit mundum nuper pontus. Liquidum iunctarum regna pontus totidem freta qui hominum frigore. Tumescere quae suis. Qui quisquis. Omni possedit seductaque sibi. DensiorRead More →

Sine sed diffundi proximus. Super minantia praeter temperiemque scythiam. Posset: nix aliis acervo magni acervo temperiemque formaeque. Pinus locis? Liquidum montibus quia dedit sui orba margine reparabat. Evolvit mundum nuper pontus. Liquidum iunctarum regna pontus totidem freta qui hominum frigore. Tumescere quae suis. Qui quisquis. Omni possedit seductaque sibi. DensiorRead More →

This post test nested and paginated comments. Sine sed diffundi proximus. Super minantia praeter temperiemque scythiam. Posset: nix aliis acervo magni acervo temperiemque formaeque. Pinus locis? Liquidum montibus quia dedit sui orba margine reparabat. Evolvit mundum nuper pontus. Liquidum iunctarum regna pontus totidem freta qui hominum frigore. Tumescere quae suis.Read More →

Really cool to read through and find so much awesomeness added to WordPress 3.6 while I was gone. I should take three weeks off more often. — Andrew Nacin (@nacin) April 3, 2013 This post tests WordPress’ Twitter Embeds feature. Posted as per the instructions in the Codex. Learn moreRead More →